અખાના અનુભવ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પરિયોજના અખાના અનુભવ
અખો

પુસ્તકો

પુસ્તક કૃતિ
અખાના છપ્પા છપ્પા
અખેગીતા પદ્ય
અનુભવબિંદુ કાવ્ય
પંચીકરણ કાવ્ય

અખાના છપ્પા[ફેરફાર કરો]

અનુક્રમ[ફેરફાર કરો]

આશરે ૭૪૬ છપ્પા જેમાનાં કેટલાક અશોકભાઈ એ ચડાવી દીધા છે અધૂરા આપણે પૂર્ણ કરવાના છે. અધૂરા ટૂંક સમયમાં નોંધી લેવાશે.

બાકી અંગ[ફેરફાર કરો]

પૂર્ણ અંગ[ફેરફાર કરો]

અધૂરા અંગ[ફેરફાર કરો]

અખેગીતા[ફેરફાર કરો]

અનુક્રમ[ફેરફાર કરો]

૪૦ કડવાં; આશરે ૪૧ પાનાં.

અનુભવબિંદુ[ફેરફાર કરો]

માત્ર એક કાવ્ય

પંચીકરણ[ફેરફાર કરો]

માત્ર એક કાવ્ય