અડકો દડકો દહીં દડૂકો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અડકો દડકો દહીં દડૂકો,

પીલુ પાકે શ્રાવણ ગાજે,

ઊલ મૂલ ધંતૂરાનું ફૂલ,

સાકર શેરડી ખજૂર,

બાઈ તમારા છૈયા છોકરા,

જાગે છે કે ઊંઘે છે,

અસ મસ ને ઢસ!!!!