અબ મોહે ક્યું તરસાવૌ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તુમરે કારણ સબ સુખ છોડ્યા,
અબ મોહે ક્યું તરસાવૌ હૌ. (1)

વિરહ-વ્યથા લાગી ઉર અંતર,
સો તુમ આય બુઝાવૌ હૌ. (2)

અબ છોડત નહીં બનહિ પ્રભુજી,
હંસકર તુરત બુલાવૌ હૌ. (3)

મીરાં દાસી જનમ-જનમ કી,
અંગ સે અંગ લગાવૌ હૌ.(4)