અબ હમ અમર ભયેં ન મરેંગે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
અબ હમ અમર ભયેં ન મરેંગે
આનંદધન


અબ હમ અમર ભયેં ન મરેંગે. અબ હમ…
યા કારણ મિથ્યાત દીયો તજ, ક્યું કર દેહ ધરેંગે ?

રાગ દોસ જગ બવધ કરત હૈ, ઈનકો નાસ કરેંગે;
મર્યો અનંત કાલ તેં પ્રાણી, સો હમ કાલ હરેંગે.

દેહ વિનાશી હું અવિનાશી, અપની ગતિ પકરેંગે;
નાસી જાસી હમ થીરવાસી, ચોખે વ્હૈ નિખરેંગે.

મર્યો અનંતવાર બિનસમજ્યો, અબ સુખદુઃખ વિસરેંગે;
આનંદઘન નિપટ નિકટ અક્ષર દો, નહિ સમરે સો મરેંગે.