અબ હમ અમર ભયેં ન મરેંગે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
અબ હમ અમર ભયેં ન મરેંગે
આનંદધન


રાગ સારંગ આશાવરી પદ ૪ ભજન.


અબ હમ અમર ભયેં ન મરેંગે. ટેક…

યા કારણ મિથ્યાત દિયો તજ, ક્યું કર દેહ ધરેંગે ? — અબ. ૧.

રાગ દોસ જગ બવધ કરત હૈ, ઈનકો નાસ કરેંગે;
મર્યો અનંત કાલ તેં પ્રાણી, સો હમ કાલ હરેંગે. — અબ. ૨.

દેહ વિનાશી હું અવિનાશી, અપની ગતિ પકરેંગે;
નાસી જાસી હમ થીરવાસી, ચોખે વ્હૈ નિખરેંગે. — અબ. ૩.

મર્યો અનંતવાર બિનસમજ્યો, અબ સુખદુઃખ વિસરેંગે;
આનંદઘન નિપટ નિકટ અક્ષર દો, નહિ સમરે સો મરેંગે.— અબ. ૪.