અલખની જોગણ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
અલખની જોગણ
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
(ઢાળ : ઓધવજી સંદેશો કહેજો શ્યામને)


<poem>

વાંસલડીએ ઘેલી રાધાને કરી, મધુરી વાગે, પણ નવ દીસે ક્હાન જો! વાંસલડી૦

વાંસ્લડી કહે, સુણ, ઓ રાધા બ્હાવરી ! અલખમુખ ચ્હડી કરૂં છું હું લખગાન જો ! વાંસલડી૦

અલખપ્રીતડી જગાડું તુજ હઈડા વિષે, અલખ ક્હાનની વનમાં ન જડે વાટ જો ! વાંસલડી૦

અલખની જોગણ ! અલખ જોગ ધરી જાગજે, જગવ અલખરતિ જમુનાજીને ઘાટ જો ! વાંસલડી૦