આજ વસંત પ્રથમ દિન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આજ વસંત પ્રથમ દિન
પ્રેમાનંદ સ્વામીઆજ વસંત પ્રથમ દિન આવ્યો, સહુ જનને સુખકારી;
છૂટી લાજ આજથી સજની, ઊપજ્યો આનંદ ભારી... ૧

વન તરુ લતા વેલી પ્રેમાતુર, નવ પલ્લવ થઈ સારી;
કુંજ કુંજ પ્રતિ કોકિલા સુંદર, બોલત વસંત ખુમારી... ૨

શ્રી ઘનશ્યામ પિયા સંગ રમવા, અતિ આતુર વ્રજનારી;
અંગો અંગ ફૂલી સહુ અબળા, નૌતમ નેહ વધારી... ૩

રચ્યો મનોરથ રમવા સારુ, થઈ તરુણી સહુ ત્યારી;
તન મન ધન ઘનશ્યામ છબી પર, પ્રેમાનંદ બલિહારી... ૪