ઉપરમ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સ્વધર્માનુષ્ઠાન ઉપરમ છે. સ્વધર્મનો દૃઢતાથી અનુષ્ઠાન કરવા પર મન અધર્મ, પાપ કે દુરાચારની તરફ નથી જતું અને આ જ મનની ઉપરતિ છે.