ઓખાહરણ/ કડવું - ૬૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.
← કડવું - ૬૫ ઓખાહરણ
કડવું - ૬૬
પ્રેમાનંદ
કડવું - ૬૭ →
રાગ: સામગ્રી


  
બાણે બંન્નેને બાંધિયાં, નૌતમ નર ને નાર;
અનિરુધ્ધ રાખ્યો મુખ આગળે,ગુપ્ત રાખી કુમાર. બાણે બંનેને બાંધિયાં. ૧.

ચૌટામાં ચોર જણાવિયો,ઢાંક્યો વ્યભિચાર;
ઓખા છાની મંદિરે મોકલી, રાખ્યો કુળનો તે ભાર. બાણે. ૨.

લક્ષણવંતો હીંડે લહેકાતો,બહેહકાતો આવાસ;
દૈત્યનું બળ તે પુંઠે પળે,ઘેરી હીંડે છે દાસ. બાણ. ૩.

એક પેચ છૂટ્યો પાઘડી તણો,તે આવ્યો પાગ પ્રમાણ;
ચોરે તે મોર જ મારીઓ,તેનાં લોક કરે વખાણ. બાણ. ૪.

ઓખા ફરીને જો વર પરણશે,તો ભૂલશે ભવ ભરથાર;
તે સ્વામીથી શું સુખ પામશે,લીધું અમૃત સાર. બાણે પ

કો કહે એમ દૈવત દીસે ખરૂં,રૂપવંતો રસાળું;
કટાક્ષમાં કામની મોહી પડે,એવી માયા મોહજાળ. બાણે. ૬.

તેની ભૂલવણી ભ્રકુટી તણી,ભૂલી પડી તે નાર;
કુંવારી કન્યાને કામણ કરે, સંતાડોસર્વ કુમાર. બાણે ૭.

સખી પ્રત્યે ઓચરી,દેખી અંગ ઉમેદ;
બાંધ્યો જૂવે છે આપણા ભણી,એને છે એવી ટેવ. બાણે. ૮.

ચાર માસ આશા પહોંચી, ઘણો લાગ્યો સ્નેહ વિવાદ;
માળિયે સુખ પામ્યો ઘણું,પછી લોક અપવાદ. બણે. ૯.

વલણ -

લાગ્યો લોકાપવાદ પણ,પામ્યો દેવકન્યાય રે;
પછી બાણાસુરે અનિરુધ્ધને,રાખ્યો ઓખાના ઘરમાંય રે. ૧૦.

(પૂર્ણ)