કલ્યાણિકા/પ્રભુનો જ સાથ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પ્રભુની સ્નેહઠગાઈ કલ્યાણિકા
પ્રભુનો જ સાથ
અરદેશર ખબરદાર
તલાવડી દૂધે ભરી રે →
. રાગ માઢ - તાલ દાદરો .
પ્રભુનો જ સાથ

· રાગ માઢ — તાલ દાદરો ·

તારાં સ્વર્ગને શું કરું, નાથ હો ?
મને એક જ તારો સાથ ! -(ધ્રુવ)

પૃથ્વી પાતાળ આકાશ મેં શોધ્યાં,
શોધ્યા વિશ્વપ્રકાશ;
ઓછાં અધુરાંને શું કરું, આખર
ઓછી અધુરી રહે આશ રે :
મને એક જ તારો સાથ ! ૧

નવમે આકાશે મૂકું મુજ સીડી,
વચ્ચે મૂક્યે શું થાય ?
નાનાં મોટાં તુજ સ્વર્ગ હો ત્યાં, પણ
સુખની એ કેવળ છાંય રે :
મને એક જ તારો સાથ ! ૨

લાખો હો સૂર્યો ને લાખો હો સૃષ્ટિ,
લાખો હો સ્વર્ગનાં ધામ !
સર્વને છાઈ રહ્યો અંધાર, ત્યાં
ક્યાં જઈ શોધું આરામ રે ?
મને એક જ તારો સાથે ! ૩


બુંદ પડે કે માવઠું, પણ
પાકે નહીં કો પાક;
હું તો ભરભર હેલીઓ માગું :
નાથ ! ન ચાલે જરાક રે !
મને એક જ તારો સાથ ! ૪

માપ્યાં સુખ સૌ સ્વર્ગનાં ને
માપી દિશા ને વાટ :
આત્મ ભરે નભપાર ઉછાળા આ,
અંતર મારું વિરાટ રે :
મને એક જ તારો સાથ ! ૫

સિંધુમાં પાકે મોતીડાં, એવી
જાણું અદ્દલ તુજ જ્યોત :
બિંદુ ખરું પણ સિંધુનું, નાથ !
એક જ તુજ મુજ પોત રે !
મને એક જ તારો સાથ ! ૬

તારાં સ્વર્ગને શું કરું, નાથ હો ?
મને જોઇએ તારો જ સાથ !