લખાણ પર જાઓ

કિસા ગોતમી અને બીજાં સ્ત્રીરત્નો

વિકિસ્રોતમાંથી
કિસા ગોતમી અને બીજાં સ્ત્રીરત્નો
શિવપ્રસાદ દલપતરામ પંડિત
૧૯૪૯


કિસા ગોતમી અને બીજાં સ્ત્રીરત્નો

[બૌદ્ધકાલીન ભારતની ૯૩ સન્નારીઓના ચરિત્રો]

ભિક્ષુ અખંડાનંદની પ્રસાદી
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય
ઠે: ભદ્રપાસે અમદાવાદ અને કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ-૨
સવા રૂપિયો

‘ભારતની દેવીઓ’ ગ્રંથ ૨જો

કિ સા   ગો ત મી
અને બીજાં સ્ત્રીરત્નો

(બૌદ્ધકાલીન ભારતની ૯૩ સન્નારીઓનાં ચરિત્રો)પ્રાયોજક:
સ્વ. શિવપ્રસાદ દલપતરામ પંડિત
મુકામ: કોટા (રાજસ્થાન)ભિક્ષુ અખંડાનંદની પ્રસાદી
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય
ઠે: ભદ્રપાસે અમદાવાદ અને કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ-૨

સવા રૂપિયો

સંવત ૨૦૦૫
પ્રત ૧૦૦૦
 
[સર્વ હક્ક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે.]


મુદ્રક અને પ્રકાશક : ત્રિભુવનદાસ ક૦ ઠક્કર,
સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય, રાયખડ : : અમદાવાદ

ક્રમાંક નામ પૃષ્ઠાંક
૩૦ મુક્તા (મુત્તા–બીજી) ૯૯
૩૧ થેરી વિશાખા ૯૯
૩૨ સુમના–કૌશલકુમારી ૧૦૦
૩૩ સુમના (પહેલી) ૧૦૦
૩૪ ધમ્મા ૧૦૧
૩૫ મેત્તિકા ૧૦૧
૩૬ અભિરૂપનંદા ૧૦૨
૩૭ સુમુત્તિકા (સુમંગળની માતા) ૧૦૩
૩૮ જયંતી (જેન્તી) ૧૦૩
૩૯ અર્ધકાશી ૧૦૪
૪૦ ચિત્રા ૧૦૫
૪૧ પૂર્ણા (પુણ્ણા) ૧૦૫
૪૨ અભયમાતા ૧૦૬
૪૩ અભયા ૧૦૭
૪૪ સામા (શ્યામા) ૧૦૮
૪૫ ઉત્તમા (પહેલી) ૧૦૮
૪૬ ઉત્તમા (બીજી) ૧૦૯
૪૭ દંતિકા ૧૦૯
૪૮ શુક્કા (શુક્લા) ૧૧૦
૪૯ મિત્રા ૧૧૦
૫૦ શૈલા (સેલા–શૈલજા) ૧૧૧
૫૧ ઉબ્બિરિ ૧૧૨
૫૨ ભદ્રા કાપિલા ૧૧૩
૫૩ સોમા (બીજી) ૧૧૫
૫૪ વિમળા ૧૧૬
૫૫ બડ્‌ઢેસી ૧૧૭
૫૬ સીહા (સિંહા) ૧૧૭
૫૭ સુંદરી નંદા ૧૧૮
૫૮ મિત્તકાલી (મિત્રકાલી) ૧૨૦
૫૯ નંદુત્તરા ૧૨૧
૬૦ સકુલા ૧૨૨
૬૧ સુજાતા થેરી ૧૨૩
૬૨ સોણા ૧૨૪

ક્રમાંક નામ પૃષ્ઠાંક
૬૩ ભદ્દા કુંડલકેશા ૧૨૬
૬૪ પટાચારા ૧૨૯
૬૫ ચંદા ૧૩૨
૬૬ વાશિષ્ઠી ૧૩૩
૬૭ અનોપમા (અનુપમા) ૧૩૪
૬૮ ઉત્તરા (બીજી) ૧૩૪
૬૯ ગુપ્તા ૧૩૫
૭૦ વિજયા ૧૩૬
૭૧ ચાલા ૧૩૭
૭૨ વડ્‌ઢમાતા ૧૩૮
૭૩ ઉપચાલા ૧૩૯
૭૪ શિશુ ઉપચાલા ૧૩૯
૭૫ પુણ્ણિકા ૧૪૦
૭૬ અંબપાલી ગણિકા ૧૪૨
૭૭ રોહિણી ૧૪૪
૭૮ સુંદરી ૧૪૬
૭૯ ચાપા ૧૪૭
૮૦ શુભા (સોનીની કન્યા) ૧૪૮
૮૧ શુભા જીવકંબવનિકા ૧૫૦
૮૨ ચારુમતી ૧૫૩
૮૩ ઇસિદાસી (ઋષિદાસી) ૧૫૪
૮૪ ઈશાનદેવી ૧૫૭
૮૫ સુમેધા ૧૫૮
૮૬ સંઘમિત્રા ૧૬૪
૮૭ શ્રીમતી ૧૭૧
૮૮ ચંદ્રવતી ૧૭૩
૮૯ અમૃતપ્રભા ૧૭૫
૯૦ વાક્‌પુષ્ટા ૧૭૬
૯૧ દેવસ્મિતા ૧૮૧
૯૨ ભારતી ૧૮૮
૯૩ ભામતી ૧૯૦


શુ દ્ધિ પ ત્ર


પૃષ્ઠ પંક્તિ અશુદ્ધ શુદ્ધ
૩૨ કાશામ્બીકૃત કૌશામ્બીકૃત
૪૭ ૧૪ ભોગવતાં ભોગવતો
૯૩ ૧૩ અહત્ અર્હત્
૧૦૪ ૧૪ પાતાની પોતાની
૧૨૭ ૧૩ ધર્મેપાલ ધર્મપાલ
૧૨૮ ૧૯ एकम एकम्
૧૪૧ ૨૮ ત્રૈવિધ ત્રૈવિદ્ય
૧૪૮ ૧૧ ગાતમી ગૌતમી
૧૫૪ ૨૫ પ્રતિવ્રતા પતિવ્રતા
૧૬૪ ૨૫ રૂપાલાવણ્ય રૂપલાવણ્ય
૧૭૦ ૧૬ કાયનું કાર્યનુંPublic domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૪ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1964 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.