કુરબાનીની કથાઓ/શુદ્ધિ-પત્રક

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← નરક-નિવાસ કુરબાનીની કથાઓ
શુદ્ધિ-પત્રક
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૨