ગણપતી પૂજા કોણે કરી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ગણપતી ઉપર ચોપડેલા સિંદુર,

આજે ગણપતી પૂજા કોણે કરી?

આવ્યા હતા અનિલભાઈના કુંવર,

આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી.

આવ્યા હતા મહેશભાઈના ભત્રીજા,

આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી.

આવ્યા હતા જયેશભાઈના ભાણેજ,

આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી.

આવ્યા હતા પ્રવિણભાઈના વીરા,

આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી.

ગણપતી ઉપર ચોપડેલા સિંદુર,

આજે ગણપતી પૂજા કોણે કરી?