ગારુડી ધર્મતર્કટ તણા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

અમે પ્રેમિકો હાડપિંજર તણા
પૂજારી સડેલા ક્લેવર તણા

અમે માનવીને પશુ સમ નચવીએ
પ્રભુ શબ્દ બોલીને પંખી પઢવીએ
પૂરી અંધને સ્વર્ગ ચાવી અપવીએ

અમે ગારુડી ધર્મતર્કટ તણા
મદારી ખરા લોકમર્કટ તણા

અમે દેવમૂર્તિની માંડી દુકાનો
કિફાયત દરે વેચીએ બ્રહ્મજ્ઞાનો
પ્રભુધામ કેરા ઉડવીએ વિમાનો

અમે પાવકો પાપગામી તણા
પ્રવાહો રૂડા પુણ્ય ગંગા તણા

અમે ભોગના પૂતળાં તોયે ત્યાગી
છીએ રાગમાં રક્ત તોયે વિરાગી
સદા જળકમળવત્ અદોષ અદાગી

અમે દીવડાં દિવ્યજ્યોતિ તણા
શરણધામ માનવફુદાઓ તણા

અમારી બધી લાલસાઓની તૃપ્તિ
થકી પામરો મેળવો સદા મુક્તિ
સમર્પણ મહીં માનજો સાચી ભક્તિ

અમે તો ખપર વાસનાઓ તણા
ભ્રમર અંધશ્રદ્ધાની બાંગો તણા

શ્રીમંતો સ્ત્રીઓ વહેમીઓના બનેલા
ઊભા જો અમારા અડગ કોટકિલ્લા
વૃથા છે સુવિદ્યા તણા સર્વ હલ્લા

અમે શત્રુઓ બુદ્ધિના સત્યના
અચલ થાંભલા દેશદાસત્વના