ગુજરાતની ગઝલો/એકરારનામું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← બળે છે ! ગુજરાતની ગઝલો
એકરારનામું
[[સર્જક:|]]
૧૯૪૩
સખે ! ભૂલો પડ્યો હું તો ! →


મસ્તાન

પ૯ : એકરારનામું


હકૂમદારની જોહકૂમીથી હું હવે લાચાર છું;
મુફલેસ દિલ દરવેશ દર્દી હું હવે બેજાર છું.

ઇશ્કે શરાબીની મજા જોવા હવે તૈયાર છું;
ખ્વોફે જહાં ખમવા ખરે હરદમ હવે હુશિયાર છું.

માશૂકની મુરવ્વત ખરે ! કરતાં હવે શીખનાર છું;
આલમ તણી બૂરી ખિલાફી હું હવે જીતનાર છું.

બની બહાવરો બન્દો સનમ ! હું બન્દગી કરનાર છું;
શોખીન શરાબીનો ખુમારીને હવે રડનાર છું.

માશૂક તણા જુલફે રહી આશક સદા: છૂપનાર છું;
એ જુલ્ફની ખુશબો અને લજ્જત સદા ચૂમનાર છું.

ઇશ્કે અનલહક યા પયગામે નૂરને જોનાર છું ;
તજી બેઇમાની ઈમાનથી માશુકને ઝૂકનાર છું,

ગુલઝારની સડકે પડેલા ખારને ખમનાર છું;
એ ગુલ ઉપર આફ્રેિન થઈ ભેટી સદા ચૂમનાર છું.

નાદાન ને હેવાનની મિજમાનીમાં મળનાર છું;
મિજલસ દિવાનાની શરાબીમાં હવે ભળનાર છું.

ઝાંખી થયેલા નૂરની હું પેરમાં પડનાર છું;
મસ્તાન આબેહૂબ હુશ્ને ! ત્યાં હું અંજાનાર છું.

સાકી તણા હાથે ભરેલી પ્યાલી હું પીનાર છું;
બદહઝમીના પરહેઝગારોને ઈજન કરનાર છું.

મિઠ્ઠી શરાબી પી બીમારીને સદા ગાનાર છું;
ગમગીનીની યારી કરી ઉદાસીને ચાહનાર છું.

આલમ થકી બાતલ થઈ હું દરખતે ચડનાર છું;
પાકી તલાશે એ પરિન્દાને હું પારખનાર છું.

યારી કરી ચૂમી લઈ એ સાથ હું ઊડનાર છું;
દે શુક્ર એ વાલી સનમ ! તકલીફ હું સહેનાર છું.

માની મઝા એ સાથ તાબેદારીમાં જીવનાર છું;
કાબિલ ! કરો સિતમ ! મગર ગરદન ન ઊંચકનાર છું.

આબેહયાતીના ઝરામાં હું હવે ડૂબનાર છું,
ઓ સનમ! તું કર રહમ! એ રહેમતે જીતનાર છું.

હાજત નથી બીજી હવે આશક હું ઈન્તિઝાર છું;
આબાદીબાદી જોઈ છેઃ બરબાદીને ચાહનાર છું.

હેરતભરી હોનારતે યાહોમ થઈ રમનાર છું;
કિંમત બતાવે ખેલ તે સહેલાઈથી સહેનાર છું.

ઇન્સાફની પર્વા વગર અહેસાન ઊંચકનાર છું;
ઇન્સાનના ઇન્સાફની પર્વાથી બેદરકાર છું.

યા સનમ ! હઝરત સલામત ! ખુદ હું કરજદાર છું;
દાખિલ કરે દાવો હમારો યાર હું અરજદાર છું.

તુજ નેકીમાં ધરતો કદમ મસ્તાન ગિરફતાર છું;
પડતો બચાવો ઓ સનમ ! હું બેરહમ બેશુમાર છું.

મગરૂર છું તારી તુફેલે દાર પર ચડનાર છું;
માશૂક કરો હાસિલ હું હકનો ફક્ત દાવાદાર છું.

ઉમિદ બર લાવો સનમ ! હું વસ્લનો ચાહનાર છું;
ગમગીનીમાં ડૂબું, અયે ! માશૂક ! તાબેદાર છું.

એકરારનામું કબૂલીને દરિયાફ કર દિલદાર છું;
શામિલ કરો મસ્તાન મિસ્કીનનો, સનમ ! હકદાર છું.