ગોવિન્દો પ્રાણ અમારો રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે
મને જગ લાગ્યો ખારો રે
મને મારો રામજી ભાવે રે
બીજો મારી નજરે ન આવે રે

મીરાંબાઈના મહેલમાં રે
હરિસંતનનો વાસ
કપટીથી હરિ દૂર વસે
મારા સંતન કેરી પાસ

રાણોજી કાગળ મોકલે રે
દેજો મીરાંને હાથ
સાધુની સંગત છોડી દ્યો તમે
વસોને અમારે સાથ

મીરાંબાઈ કાગળ મોકલે રે
દેજો રાણાજીને હાથ
રાજપાટ તમે છોડી રાણાજી
વસો રે સાધુની સાથ

વિષનો પ્યાલો રાણે મોકલ્યો રે
દેજો મીરાંને હાથ
અમૃત જાણી મીરાં પી ગયાં
જેને સહાય શ્રી વિશ્વનો નાથ