ચંદન ચરચીત નીલ કલેવર સુંદર

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
ચંદન ચરચીત નીલ કલેવર સુંદર
પ્રેમાનંદ સ્વામીચંદન ચરચીત નીલ કલેવર સુંદર,
કટી તટ કસ્યો પટ પીત...

ચંચલ લોચન ભવ દુખ મોચન,
રોચન એ મનમોહન મીત... ૧

ચિતવની ચિતવત દેખી સુખ ઉપજત,
હસત હસત મન જોરત બરજોરી પ્રીત... ૨

પ્રેમાનંદ પ્રીતમ પ્યારે કી છબી પર,
તન મન બલી જાય નિત નિત... ૩