ચરણ કમળની છબી ચિંતવતાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ચરણ કમળની છબી ચિંતવતાં
પ્રેમાનંદ સ્વામીચરણ કમળની છબી ચિંતવતાં, લાગે અલૌકિક રૂડી વહાલા;
સર્વે ચિહ્ન સંભારી ધારું, અંતસમાની મૂડી વહાલા ૧

જમણા પગના અંગૂઠા, પાસેની આંગળીએ વહાલા;
ડાબે પડખે તિલ એક સુંદર, નીરખી દુઃખડાં લીએ વહાલા ૨

જમણા પગની નૌતમ છેલી, આંગળીની બા'રે વહાલા;
તિલ એક નખની પાસે જોતાં, વા'લપ વધારે વહાલા ૩

ડાબા પગની ઊર્ધ્વરેખાની, ડાબી તે કોરે વહાલા;
બે ચિહ્ન પાસે પાસે શ્યામ, ચિત્તડાને ચોરે વહાલા ૪

બે પગની આંગળિયું તળાં, મનોહર રાતાં વહાલા;
અંગૂઠા આંગળીના નખ, રાતા છે ચડિયાતા વહાલા ૫

બે ચરણના અંગૂઠા ને, આંગળિયું ઉપર વહાલા;
જોયા જેવા ઝીણા ઝીણા, રોમ અતિ સુંદર વહાલા ૬

બે અંગૂઠા પાસેની બે, આંગળિયે જોઉં વહાલા;
ચાખડિયુંનાં રૂડાં ચિહ્ન, તે પાંપણિયે પ્રોઉં વહાલા ૭

બે પગની બહારલી ઘૂંટી, તે હેઠે કેવાં વહાલા;
આસનના ઘસારાનાં, ચિહ્ન જોયા તે જેવાં વહાલા ૮

જમણા પગની ઘૂંટી ઉપર, પાંચ તસુ છે જો વહાલા;
નળીને ઉપર તિલ એક તેમાં, મન મારું રહેજો વહાલા ૯

મોટું એક ચિહ્ન જમણા પગની, સાથળને બા'રે વહાલા;
પ્રેમાનંદ કહે પ્રીતે નીરખું, વારે ને વારે વહાલા ૧૦