ચર્ચા:ઓખાહરણ/કડવું-૫૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ કૃતિના છાપ કામમાં કાંઈ ગડબડ છે.

  1. બીજી કડીમાં એક જ લાઈન છે, આઠમી કડીમાં ત્રણ લાઈન છે.
  2. દાસલડી અને ખાસલડી એ પ્રાસમાં અવતા શબ્દો છે પણ તે છઠ્ઠી અને સાતમી કડીમાં આવે છે તે કદાચ એક જ કડીમાં હોવા જોઈએ.
  3. વરું અને ખરું આ બે પ્રાસવાચક શબ્દો સાતમી અને આઠમી કડીમાં આવે છે.

શું કડવાંને નીચે પ્રમાણે મૂકી શકશે?

મારા સોરઠીઆ સુજણ, મલ્યા મને મેલશો મા;
મારા જીવનપ્રાણ, મળ્યા મને મેલશો મા. (૧)

મારા હૈયા કેરા હાર, મળ્યા મને મેલશો મા;
સાસુડીના જાયા, મળ્યા મને મેલશો મા; (૨)

સ્વપ્ને શીદ ઝાલ્યોતો હાથ, મળ્યા મને મેલશો મા.
તમને દાદાજી ની આણ, મળ્યા મને મેલશો મા; (૩)

તમે ચાલો તો કાઢું પ્રાણ, મળ્યા મને મેલશો મા.
ત્યારે અનિરુદ્ધ બોલ્યો વાણ, સાંભળ સુંદરી. (૪)

એ અબળાએ નાખ્યા બોલ, અમશું લડી.
મારા વડવાની વાત, કાઢી જે વઢી;(૫)
 
ત્યારે ઓખા બોલી વાત, એ છે દાસલડી.
કૌભાંડની તે તનયાય, પગની ખાસલડી; (૬)

ત્યારે અનિરુદ્ધ બોલ્યો વાણ, હવે હું તને વરું.
તમે ગાળો દીધી સાર, મારૂં વેર વાળ્યું ખરું;(૭)

ચિત્રલેખા બોલી વાણ, ગાળો દીધી સહી;
તમે બે થયાં છો એક, પરણાવું નહિ (૮)

પરણવાની પેર, સઘળી મેં લહી;
મને મળીઆ નારદમુન્ય, વિદ્યા શીખવી (૯)

ત્યારે ઓખા બોલી વાણ, હવે વાર શાની;
પરણાવ માળિયા માંય રાજ કુંવરી નાની(૧૦)