ચર્ચા:સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. જ્યાં સુધી સોંપાયેલું પ્રકરણ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકરણની નીચે (અપૂર્ણ) લખેલું રાખવા વિનંતી.
 3. દરેક નવા પ્રકરણનું મથાળું અને શ્રેણી તૈયાર કરવા માટે નીચેનો કોડ ત્યાં કૉપી-પેસ્ટ કરવો.
{{ભૂલશુદ્ધિ-બાકી}}
{{header
 | title   = [[સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી]]
 | author   = ઝવેરચંદ મેઘાણી
 | translator = 
 | section  = પ્રકરણનું નામ
 | previous  = [[સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી/xxx|xxx]]
 | next    = [[સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી/yyy|yyy]]
 | notes   = 
}}
 zzz

(અપૂર્ણ)

જ્યાં xxx = આગલું પ્રકરણ, yyy=પછીનું પ્રકરણ (અનુક્રમણિકામાંથી જોઈને ક્રમાંક શાથે) અને zzz=પ્રકરણનું લખાણ.

સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 • ૧.--Sushant savla (talk) ૧૫:૪૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)
 • ૨.--સતિષ પટેલ (talk) ૧૨:૧૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)
 • ૩.--જયમ પટેલ (talk) ૧૩:૫૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)
 • 4. -- --Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)
 • ૫--જયશ્રી (talk) ૨૨:૨૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)
 • મહર્ષિ --Maharshi675 (talk) ૦૧:૫૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)
 • ૭. --દેવેંદ્રસિઁહ ગોહિલ ૧૯:૦૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકનાં સ્કેન પાનાં

ઉપરોક્ત લિંક પર ક્લિક કરતાં આખા પુસ્તકની સ્કેન કરેલ પ્રત આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો. કોઈ પૃષ્ઠ બરાબર દેખાતાં ન હોય તો મને જાણ કરશો હું આપને અન્ય કોપી મોકલી આપીશ. આભાર.

પ્રકરણ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

મિત્રો, જે પાનું આપ ટાઇપ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩

 • નિવેદન--Vyom25(મને વ્યોમ કહો)
 • ૧. અમલદાર આવ્યા --Sushant savla (talk) ૧૯:૨૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨. થાણાને રસ્તે--Sushant savla (talk) ૧૨:૫૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩. પહાડનું ધાવણ--સતિષ પટેલ (talk) ૧૨:૫૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪. વાઘજી ફોજદાર--સતિષ પટેલ (talk) ૧૩:૧૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૫. લક્ષ્મણભાઈ--સતિષ પટેલ (talk) ૧૩:૧૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૬. સિપારણ--Sushant savla (talk) ૧૬:૩૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૭. કોનું બીજક? -- --Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૮. માલિકની ફોરમ -- --Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૯. શુકન -- --Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૦. ગંગોત્રીને કાંઠે -- --Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૧.જીવનની ખાઈ--જયશ્રી (talk) ૨૨:૩૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૨. દૂધપાક બગડ્યો--Sushant savla (talk) ૦૭:૪૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૩. દેવલબા સાંભરી--Sushant savla (talk) ૧૨:૪૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૪. વેઠિયાં--Sushant savla (talk) ૧૮:૫૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૫. ખબરદાર રે'ના--Sushant savla (talk) ૧૦:૫૧, ૧ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૬. મીઠો પુલાવ--સતિષ પટેલ (talk) ૨૨:૪૬, ૨ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૭. સાહેબના મનોરથો--સતિષ પટેલ (talk) ૨૨:૪૬, ૨ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૮. રૂખડની વિધવા --Maharshi675 (talk) ૧૭:૩૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૧૯. મારી રાણક --દેવેંદ્રસિઁહ ગોહિલ ૧૯:૦૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૦. ઝુલેખાને જોઈ આવ્યો--Sushant savla (talk) ૨૦:૧૧, ૩ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૧. બહેનની શોધમાં-- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૨. મરદનું વચન -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૩. વેરની સજાવટ -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૪. સુરેન્દ્રદેવ -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૫, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૫. તાકાતનું માપ--Sushant savla (talk) ૧૨:૨૯, ૫ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૬. જતિ-સતીને પંથે--Sushant savla (talk) ૧૯:૫૬, ૬ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૭. બાપુજીનું તત્ત્વજ્ઞાન --Sushant savla (talk) ૧૯:૩૧, ૭ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૮. પાછા જવાશે નહિ--Sushant savla (talk) ૧૫:૪૨, ૮ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૨૯. નવી ખુમારી--Sushant savla (talk) ૦૬:૪૪, ૧૩ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૦. બ્રાહ્મતેજ--Sushant savla (talk) ૧૯:૨૩, ૧૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૧. બહાદુરી--Sushant savla (talk) ૧૪:૨૯, ૧૫ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૨. વાતાવરણ ભણાવે છે--Sushant savla (talk) ૧૯:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૩. અમલદારની પત્ની--Sushant savla (talk) ૦૮:૩૭, ૧૮ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૪. કોઈ મેળનો નહિ --Sushant savla (talk) ૧૨:૧૬, ૧૯ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૫. પ્રેરણામૂર્તિ--Sushant savla (talk) ૧૯:૨૬, ૨૦ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૬. ચુડેલ થઈશ--સતિષ પટેલ (talk) ૨૧:૫૧, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૭. લોઢું ઘડાય છે--સતિષ પટેલ (talk) ૨૧:૫૧, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૮. ફૂટપાથ પરનો ટ્રાફિક--સતિષ પટેલ (talk) ૨૧:૫૧, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૩૯. ચકાચક!--સતિષ પટેલ (talk) ૨૧:૫૧, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૦. લશ્કરી ભરતી --સતિષ પટેલ (talk) ૨૧:૪૦, ૧૮ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૧. વટ રાખી જાણ્યું --સતિષ પટેલ (talk) ૨૧:૪૦, ૧૮ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૨. ઓટા ઉપર -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૩. વાવાઝોડાં શરૂ થાય છે -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૪. બધાં એના દુશ્મનો --Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૫. ઉજળિયાતોનાં રુદન -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૬. એ બહાદુરો ક્યાં છે?--સતિષ પટેલ (talk) ૦૧:૫૭, ૨૩ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૭. એક જ દીવાસળી--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૬, ૨૩ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૮. વિધાતાએ ફેંકેલો--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૬, ૨૩ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૪૯. નવો ખેડુ--Sushant savla (talk) ૧૯:૧૩, ૨૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૫૦. એક વિદ્યાપીઠ--દેવેંદ્રસિઁહ ગોહિલ ૨૦:૧૩, ૧૬ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૫૧. ખેડૂતની ખુમારી--જયશ્રી (talk) ૨૧:૨૯, ૨૪ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૫૨. પુષ્પા ક્યાં ગઈ છે?--Sushant savla (talk) ૨૨:૫૦, ૨૫ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૫૩. એ મારી છે--[[સભ્ય: Deepak N Shah|દીપક] ૦૦:૦૭, ૨૬ મે ૨૦૧૩ (AEST)$
 • ૫૪. કલમની દુનિયાનો માનવ--Sushant savla (talk) ૧૦:૩૪, ૨૬ મે ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૫૫. ધરતીને ખોળે--જયમ પટેલ (talk) ૧૩:૫૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$
 • ૫૬. ઉપસંહાર--જયમ પટેલ (talk) ૧૩:૫૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)$

નોંધ:- $ ભૂલશુદ્ધિ પૂર્ણ સૂચવે છે.

આ સાથે પ્રકરણ વહેંચણી સંપન્ન થઈ છે.

પરિયોજના વિકાસ[ફેરફાર કરો]

પૃષ્ઠ સંપન્ન કુલ
અક્ષરાંકન ૫૬ ૫૬
ભૂલ-શુદ્ધિ ૫૬ ૫૬

અક્ષરાંકન[ફેરફાર કરો]

100% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

ભૂલ-શુદ્ધિ[ફેરફાર કરો]

100% પૂર્ણ (અંદાજિત)