ચાબખા/પદ-૧, દેસિ સંતતણી લાવીરે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ચાબખા ચાબખા
ભોજા ભગત
પદ-૨, ભેખ તો ભાવર થકી ભુંડારે →


દેસિ સંતતણી લાવીરે, ભેળાં ફરે બાવો ને બાવી. - ટેક.
મોટાં કપાળે ટિલાં કરે ને, વળી ટોપી પટકાવી;
કંથો ને ખલતો માળા ગળામાં, કાને મુદ્રા લટકાવીરે. દેસિ.
સંત સેવામાં સુખ ઘણુંને, કરે સેવા મન ભાવી;
તન મન ધન સોંપો એ સંતને, પ્રીતિયો લગાવીરે. દેસિ.
એવું ને એવું જ્ઞાન દિયે, બહુ હેતે બોલાવી;
ભોજો ભગત કહે રાખ્યા ચાહુમાં, ભેખે ભરમાવીરે. દેસિ.