ચાલોને લાલા માલતીરા

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
ચાલોને લાલા માલતીરા
પ્રેમાનંદ સ્વામીચાલોને લાલા માલતીરા,
બાગમેં બિરાજો... ચાલોને ટેક

સેવતીરી સુંદર કલિયાં બીન બીન,
મારુ થારો મુકુટ ભરાજો... ચાલોને ૧

ગજરા બાજૂ તોરા હાર પહેરાવી,
નેણાં ભરી નાથ નિરખાજો... ચાલોને ૨

અંબ કદંબરી કુંજમેં કહાના,
મીઠી મીઠી મોરલી બજાજો... ચાલોને ૩

પ્રેમાનંદ કહે પ્રીત કરીને,
પ્યારા થારો પ્રેમરસ પાજો... ચાલોને ૪