ચિતવીએ ચિહ્ન મહારાજનાં અંગમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ચિતવીએ ચિહ્ન મહારાજનાં અંગમાં
પ્રેમાનંદ સ્વામી


પદ ૧૧૮૪ મું

ચિતવીએ ચિહ્ન મહારાજનાં અંગમાં,
ભક્તજન ભાવસું વારવાર;
વામ ભાગે વળી કંઠ ને ભુજ વચે,
ચૌદ તિલ સૂક્ષ્મ સરસ સાર... ચિતવીએ૦ ૧

ડાબે પડખે વળી નવ તિલ નૌતમ,
ત્રણ તિલ કાખમાં કહું છું જોઈ;
એક તિલ અનુપમ કંબુ કંઠને વિષે,
નીરખતાં ભક્ત મન રે'છે મોઈ... ચિતવીએ૦ ૨

ચિબુક ને અધરપર કેશ રેખા છબી,
અધર પ્રવાલ જોઈ ચિત્ત લોભે;
કુંદની કળીસમ દીપ દશનાવળી,
કનકની રેખમાંહી સરસ શોભે...ચિતવીએ૦ ૩

દાઢમાં ચિહ્ન છે શ્યામ સોહામણાં,
મંદ મુખહાસ જોઈ લાજે કામ;
ઘેરે સાદે કરી બોલતા વચન હરિ,
પ્રેમાનંદનો સ્વામી ઘનશ્યામ... ચિતવીએ૦ ૪

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]


ચિતવીએ ચિહ્ન મહારાજનાં અંગમાં,
ભક્તજન ભાવસું વારવાર;
વામ ભાગે વળી કંઠ ને ભુજ વચે,
ચૌદ તિલ સૂક્ષ્મ સરસ સાર... ૧

ડાબે પડખે વળી નવ તિલ નૌતમ,
ત્રણ તિલ કાખમાં કહું છું જોઈ;
એક તિલ અનુપમ કંબુ કંઠને વિષે,
નીરખતાં ભક્ત મન રે'છે મોઈ... ૨

ચિબુક ને અધરપર કેશ રેખા છબી,
અધર પ્રવાલ જોઈ ચિત્ત લોભે;
કુંદની કળીસમ દીપ દશનાવળી,
કનકની રેખમાંહી સરસ શોભે... ૩

દાઢમાં ચિહ્ન છે શ્યામ સોહામણાં,
મંદ મુખહાસ જોઈ લાજે કામ;
ઘેરે સાદે કરી બોલતા વચન હરિ,
પ્રેમાનંદનો સ્વામી ઘનશ્યામ... ૪