ચિત્ર:Be Desh Dipak.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
સૂચિ પૃષ્ઠ સાથે જોડો
પાના પર જાવ


મૂળભુત ફાઇલ(૨,૪૮૧ × ૩,૫૦૮ પીક્સલ, ફાઈલ કદ: ૧૨.૩૨ MB, MIME પ્રકાર: application/pdf, ૨૮૪ પાના)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

વર્ણન
English: Book For Gujarati Wikisource
તારીખ
સ્રોત Digital Library of India
લેખક Zaverchand Meghani

પરવાના

w:en:Creative Commons

આરોપણ શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી)

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
તમે મુક્ત છો:
  • વહેંચવા – નકલ કરવા, વિતરણ કરવા અને રચનાઓ મોકલવા
  • રીમિક્સ કરવા કે મઠારવા – રચના અપનાવવા
નીચેની શરત હેઠળ:
  • આરોપણ – તમારે આ રચનાનો ઉપયોગ કરવા માટે લેખક કે પ્રકાશન અધિકાર ધારકની યોગ્ય માહિતી, પરવાનગી ‍(‌લાયસન્સ)ની કડી અને તેમાં ફેરફાર કર્યો હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવો જ પડશે. તમે આ સત્તા અનુસાર જ આ રચનાનો પ્રયોગ થવો જોઈએ, પણ તેઓ તમને અથવા તમારા ઉપયોગ સાથે સંમત થાય છે તે રીતે નહીં.
  • શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી) – તમે જો આ રચનાને બદલશો, તેમાં ફેરફાર કરશો અથવા તેના પર આધારિત કોઇ કાર્ય બનાવશો તો તમારે પરિણામી કાર્યને તે જ અથવા અનુરૂપ પરવાનગી હેઠળ જ પ્રકાશિત કરવું પડશે.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts અંગ્રેજી

૧ જાન્યુઆરી 1929Gregorian

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૨૨:૪૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬૨૨:૪૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૪૮૧ × ૩,૫૦૮, ૨૮૪ પાના (૧૨.૩૨ MB)Sushant savlaDoubt about copyright sorted
૨૨:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬૨૨:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૪૮૧ × ૩,૫૦૮, ૧૬૧ પાના (૭.૦૮ MB)Sushant savlaThe Book has two stories. Copyright of second story doubtful. So pages of second story removed.
૨૦:૫૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬૨૦:૫૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૪૮૧ × ૩,૫૦૮, ૨૮૪ પાના (૧૨.૩૨ MB)Sushant savlaOne Missing page added to bring page numbers in Sync.
૨૦:૨૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬૨૦:૨૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૪૮૧ × ૩,૫૦૮, ૨૮૩ પાના (૧૨.૨૭ MB)Sushant savlaUser created page with UploadWizard

૧૦૦ કરતાં વધુ પાનાં આ ફાઇલને વાપરે છે. નીચે જણાવેલ યાદી ફક્ત આ ફાઇલ સાથે જોડાયેલ પ્રથમ ૧૦૦ પાનાંની કડીઓ બતાવે છે. અહીં પુરી યાદી મળશે.

આ ફાઇલ સાથે જોડાયેલ વધુ કડીઓ જુઓ.

મૅટાડેટા