ચિત્ર:Tireless Contributor Barnstar Hires.gif

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Tireless_Contributor_Barnstar_Hires.gif

(૧૨૦ × ૧૨૦ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૭૬ KB, MIME પ્રકાર: image/gif, આવર્તન (લુપ),
૧૫ છબીઓ
, ૧.૧ s)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

વર્ણન
English: Barnstar v2.0. The Tireless Contributor Barnstar may be awarded to especially tireless Wikipedians that contribute an especially large body of work without sacrificing quality.
Français : Barnstar v2.0. La barnstar du contributeur infatigable peut être remise à des Wikipédiens qui effectuent une grande quantité de travail sans en sacrifier la qualité.
Italiano: Barnstar v2.0. La barnstar del contributore infaticabile può essere assegnata in premio ai wikipediani che contribuiscono a una grande mole di lavoro senza sacrificare la qualità.
તારીખ
સ્રોત Self-made, based on Image:Original Barnstar Hires.png
લેખક

પરવાના

હું, આ કાર્યનો પ્રકાશનાધિકાર ધારક, તેને નીચેના પરવાનાઓ હેઠળ અહીં પ્રકાશીત કરૂં છું:
w:en:Creative Commons

આરોપણ શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી)

આ ફાઈલ વપરાશની પરવાનગી : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
તમે મુક્ત છો:
  • વહેંચવા – નકલ કરવા, વિતરણ કરવા અને રચનાઓ મોકલવા
  • રીમિક્સ કરવા કે મઠારવા – રચના અપનાવવા
નીચેની શરત હેઠળ:
  • આરોપણ – તમારે આ રચનાનો ઉપયોગ કરવા માટે લેખક કે પ્રકાશન અધિકાર ધારકની યોગ્ય માહિતી, પરવાનગી ‍(‌લાયસન્સ)ની કડી અને તેમાં ફેરફાર કર્યો હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવો જ પડશે. તમે આ સત્તા અનુસાર જ આ રચનાનો પ્રયોગ થવો જોઈએ, પણ તેઓ તમને અથવા તમારા ઉપયોગ સાથે સંમત થાય છે તે રીતે નહીં.
  • શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી) – તમે જો આ રચનાને બદલશો કે તેમાં ઉમેરો કરશો તો પરીણામી કાર્યને તમારે પણ તે જ પરવાનગી હેઠળ પ્રકાશિત કરવું પડશે.

GNU head આ રચનાની નકલ કરવા, વિતરણ અને સુધારો કરવા માટે GNU Free Documentation License, આવૃત્તિ 1.2 કે અન્ય આગળની આવૃત્તિ Free Software Foundation હેઠળ પરવાનગી છે; જેમાં કોઈ Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts નથી. આ પરવાનાની પ્રત GNU Free Documentation License વિભાગમાં છે.
તમે તમારી પસંદગીનો પરવાનો પસંદ કરી શકો છો.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૦૧:૨૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૨૦૧:૨૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૭૬ KB)ΣRevert sock
૧૦:૨૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨૧૦:૨૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૭૬ KB)PhelperRFReverted to version as of 21:28, 22 January 2012 too faster than i expected
૧૦:૨૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨૧૦:૨૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૭૬ KB)PhelperRFReverted to version as of 07:45, 7 January 2011 broken
૧૦:૨૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨૧૦:૨૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૯૧ KB)PhelperRFReverted to version as of 08:07, 7 January 2011 Even if slower have 18 frames
૦૨:૫૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨૦૨:૫૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૭૬ KB)Ty090Reverted to version as of 07:47, 7 January 2011
૧૩:૩૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧૧૩:૩૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૯૧ KB)AntonuEven lower rotation speed + 18 frames
૧૩:૧૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧૧૩:૧૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૭૬ KB)Antonulower speed
૧૩:૧૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧૧૩:૧૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૭૬ KB)AntonuOriginal barnstar 2.0 star color
૨૦:૩૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧૨૦:૩૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૨૦ × ૧૨૦ (૮૧ KB)Antonu== Summary == {{Information |Description={{en|1=Barnstar v2.0 The Tireless Contributor Barnstar may be awarded to especially tireless Wikipedians that contribute an especially large body of work without sacrificing quality.

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે:

આ ફાઇલના વધુ વૈશ્વિક વપરાશ જુઓ.