ચેત ચેત નર ચેત

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ચેત ચેત નર ચેત
અજ્ઞાત


<poem> પરલોકે સુખ પામવા, કર સારો સંકેત; હજી બાજી છે હાથમાં, ચેત ચેત નર ચેત !

જોર કરીને જીતવું, ખરે ખરું રણ ખેત; દુશ્મન છે તુજ દેહમાં, ચેત ચેત નર ચેત !

ગાફીલ રહીશ ગમાર તું, ફોગટ થઇશ ફજેત; હવે જરૂર હોશિયાર થઇ, ચેત ચેત નર ચેત !

તન ધન તે તારાં નથી, નથી પિયા પરણેત; પાછળ સૌ રહેશે પડ્યાં, ચેત ચેત નર ચેત !

પ્રાણ જશે જ્યાં પીંડથી, પીંડ ગણાશે પ્રેત; માટીમાં માટી જશે, ચેત ચેત નર ચેત !

રહ્યા ન રાણા રાજિયા, સુર નર મુનિ સમેત; તું તો તરણા તુલ્ય છે, ચેત ચેત નર ચેત !

રજકણ તારાં રખડશે, જેમ રખડતી રેત; પછી નર તન પામીશ ક્યાં, ચેત ચેત નર ચેત !

કાળા કેશ મટી ગયા, સર્વે બનિયા શ્વેત; જોબન જોર જતું રહ્યું, ચેત ચેત નર ચેત !

માટે મનમાં સમજીને, વિચારીને કર વેત; ક્યાંથી આવ્યો ક્યાં જવું, ચેત ચેત નર ચેત !

શુભ શિખામણ સમજીને, પ્રભુ સાથે કર હેત; અંતે અવિચળ એ જ છે ચેત ચેત નર ચેત !