જનની

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જનની
દામોદર બોટાદકર
(મહિડાંના દાણ અમે નહિ દઈએ રે લોલ : એ ઢાળ)મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ,
એથી મીઠી તે મોરી માત રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ.

પ્રભુના એ પ્રેમતણી પૂતળી રે લોલ,
જગથી જૂદેરી એની જાત રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ,
વહાલનાં ભરેલાં એનાં વેણ રે
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ,
હૈયું હેમંત કેરી હેલ રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

દેવોને દૂધ એનાં દોહ્યલાં રે લોલ,
શશીએ સિંચેલ એની સોડ્ય રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ,
કાળજામાં કૈંક ભર્યા કોડ રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

ચિત્તડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ,
પળના બાંધેલ એના પ્રાણ રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

મૂંગી આશિષ ઉરે મલકતી રે લોલ,
લેતા ખૂટે ન એની લહાણ રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

ધરતી માતા એ હશે ધ્રૂજતી રે લોલ,
અચળા અચૂક એક માય રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

ગંગાનાં નીર તો વધે ઘટે રે લોલ,
સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

વરસે ઘડીક વ્યોમવાદળી રે લોલ,
માડીનો મેઘ બારે માસ રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

ચળતી ચંદાની દીસે ચાંદની રે લોલ,
એનો નહિ આથમે ઉજાસ રે.
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ.