જળઝીલણી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જળઝીલણી
દામોદર બોટાદકર
(ઢાળ : સોનાઈંઢોણી રૂપાબેડલું રે, નાગર ! ઉભા રો, રંગરસિયા)


<poem> આજ આનન્દજળ ઝીલણી રે, સહિયર ! આવો એ જળ ઝીલવા. ઉછલે અનંત રસરેલ રે; સહિયર ! આવો.

સાજે સોહાગ સરિતસુન્દરી રે; સહિયર ! આવો. આશા ભરી ઉભરાય રે; સહિયર ! આવો. શીળી શી શરદ રાતડી રે, સહિયર ! આવો. મીટે-મીટે મલકાત રેસહિયર ! આવો.

પ્રીતિને પૂર જગત્ઝીલણી રે; સહિયર ! આવો. સેરે-સેરે નવાં નીર રે;સહિયર ! આવો. હૈયે તરંગ રૂડા હેંચતા રે; સહિયર ! આવો. તેજે ભર્યાં એનાં તીર રે;સહિયર ! આવો.

વ્હાલમનાં વ્હાલ વહે વેગથી રે; સહિયર ! આવો. ભરતી શી ભાવની ભરાય રે; સહિયર ! આવો. અમૃતના ઓઘભરી આંખડી રે; સહિયર ! આવો. મુખડે મીથાશ નહિ માય રે; સહિયર ! આવો.

એવો પ્રભુજીના પ્રેમનો રે, સહિયર ! આવો. સાગર શો છલકાય રે ! સહિયર ! આવો. ઉરની રચાવી રૂડી અંજલિ રે; સહિયર ! આવો. ઝીલો, ઝરણ વ્હ્યાં જાય રે;

સહિયર ! આવો એ જળ ઝીલવા.