જા જા નીંદરા ! હું તને વારું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
જા જા નીંદરા ! હું તને વારું
નરસિંહ મહેતાજા જા નીંદરા ! હું તને વારું‚ તું છો નાર ધુતારી રે…

જા જા નીંદરા ! હું તને વારું…
નીંદરા કહે હું નહી રે ધુતારી‚ હું છું શંકર નારી રે‚
પશુ પંખીને સુખડાં આપું‚ દુઃખડા મેલું વિસારી રે…
જા જા નીંદરા ! હું તને વારું…

એક સમે રામ વનમાં પધાર્યા‚ લખમણને નીંદરા આવી રે‚
સતી સીતાને કલંક લગાવ્યું‚ ભાયુમાં ભ્રાંતું પડાવી રે…
જા જા નીંદરા ! હું તને વારું…

જોગી લુંટયા‚ ભોગી લુંટયા‚ લુંટયા નેજા ધારી રે‚
એકલ શૃંગીને વનમાં લુંટયા‚ નગરના લુંટયા નરનારી રે…
જા જા નીંદરા ! હું તને વારું…

પહેલા પહોરે રોગી જાગે‚ બીજા પહોરે ભોગી રે‚
ત્રીજા પહોરે તસ્કર જાગે‚ ચોથા પહોરી જોગી રે…
જા જા નીંદરા ! હું તને વારું…

બાર બાર વરસ લખમણે ત્યાગી‚ કુંભકરણે લાડ લડાવ્યાં રે‚
ભલે મળ્યાં મેતા નરસૈંના સ્વામી‚ આશ પુરો મોરારી રે…
જા જા નીંદરા ! હું તને વારું…

નરસિંહ મહેતા

નરસિંહ મહેતા (વિકિપીડિયા ગુજરાતી)