જીમત પિયા પ્રાન જીમાવતી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જીમત પિયા પ્રાન જીમાવતી
પ્રેમાનંદ સ્વામીજીમત પિયા પ્રાન જીમાવતી પ્યારી રે, જીમા... ટેક

કંચન થાર પરોસી લાઈ,
બિજન વિવિધ સંવારી... ૧

મોતીચૂર જલેબી સુંદર,
દૂધપાક સુખકારી... ૨

માનભોગ મીઠી પૂરી કચોરી,
બરા દધિમહીં ડારી... ૩

પ્રેમાનંદ કું પ્યારો શીત પ્રસાદી,
દેત હૈ પાસ બેસારી... ૪