જોશીડા જોશ જુઓને

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

જોશીડા જોશ જુઓને, કે દા'ડે મળશે મુને કાન રે ?

દુઃખડાની મારી વા'લા દૂબળી થઈ છું,
પચીપચી થઈ છું પીળી પાન રે. જોશીડા૦

દુઃખડાં મારાં ડુંગર જેવડાં,
સુખડાં છે મેરુ સમાન રે. જોશીડા૦

પ્રીતો કરીને વા'લે પાંગળા કીધાં,
બાણે વીંધ્યા છે મારા પ્રાણ રે. જોશીડા૦

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ,
ચરણકમળ ચિત્ત ધ્યાઉં રે. જોશીડા૦