જ્ઞાનકટારી મારી અમને

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

જ્ઞાનકટારી મારી, અમને પ્રેમકટારી મારી.

મારે આંગણે રે તપસીઓ તાપે રે,
કાને કુંડળ જટાધારી રે ... રાણાજી, અમને.

મકનોસો હાથી, લાલ અંબાડી રે,
અંકુશ દઈ દઈ હારી રે ... રાણાજી, અમને.

ખારા સમુદ્રમાં અમૃતનું વહેળિયું રે,
એવી છે ભક્તિ અમારી રે ... રાણાજી, અમને.

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધાર નાગર,
ચરણકમળ બલિહારી રે ... રાણાજી, અમને.