ડારી ગયો મનમોહન

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ડારી ગયો મનમોહન પાસી.

આંબા કી ડાળ કોયલ ઈક બોલૈ,
મેરો મરણ અરુ જગ કેરી હાંસી

... ડારી ગયો મનમોહન.

બિરહ કી મારી મૈં બન-બન ડોલૂં,
પ્રાણ તજૂં, કરવત લ્યૂં કાશી

... ડારી ગયો મનમોહન.

મીરાં કે પ્રભુ હરિ અવિનાશી,
તુમ મેરે ઠાકુર, મેં તેરી દાસી

... ડારી ગયો મનમોહન.