તલવારનો વારસદાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
તલવારનો વારસદાર
ઝવેરચંદ મેઘાણી
(ઢાળ : શેના લીધા મ્હારા, શ્યામ! અબોલડા શેના લીધારે ?)


<poem>

ભીંતે ઝૂલે છે તલવાર બાપૂજી કેરી ભીંતે ઝૂલે રે. ભેટ્યે ઝૂલે છે તલવાર, વીરાજી કેરી ભેટ્યે ઝૂલે રે.

મારા બાપૂને બ્હેન ! બે-બે કુંવરિયા બે વચ્ચે પાડ્યા છે ભાગ, હાં રે બ્હેની ! બે વચ્ચે પાડ્યા છે ભાગ. બાપૂજી૦


મોટે માગી છે મો'લ મ્હેલાતું વાડિયું. નાને માગી છે તલવાર. બાપૂજી૦

મોટો મ્હાલે છે મો'લ મેડીની સાયબી, નાનો ખેલે છે શિકાર. બાપૂજી૦

મોટો ચડિયો છે કાંઈ હાથી-અંબાડીએ, નાનેરો ઘોડે અસવાર. બાપૂજી૦

મોટો કાઢે છે રોજ કાવા-કસૂંબલા, નાનેરો ઘૂમે ઘમસાણ. બાપૂજી૦

મોટો પોઢે છે લાલ રંગીલ ઢોલીએ, નાનો ડુંગરડાની ધાર. બાપૂજી૦

મોટો મઢાવે વેઢ વીંટી ને હારલા, નાનો સજાવે તલવાર. બાપૂજી૦

મોટાને સોહે હીર-ઝરિયાની આંગડી નાનાને ગેંડાની ઢાલ. બાપૂજી૦

મોટો સંતાય સુણી શત્રુના રીડિયા, નાનેરો દ્યે છે પડકાર. બાપૂજી૦

મોટો ભાગ્યો છે સેન શત્રુનાં ભાળતાં, નાનેરો ઝીંકે છે ઘાવ. બાપૂજી૦

મોટો જીવ્યો છે પાય શત્રુના પૂજતો, નાનેરો સૂતો સંગ્રામ. બાપૂજી૦

(મોટે રે માડી તારી કુખો લજાવી, નાને ઉજાળ્યા અવતાર. બાપૂજી૦)

મોટાના મોત ચાર ડાઘૂડે જાણિયાં, નાનાની ખાંભી પૂજાય. બાપૂજી૦