તારે માથે નાથ નગરાં વાગે મોતનાં રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તારે માથે નાથ નગરાં વાગે મોતનાં રે, નથી એક ઘડીનો નિર્ધાર, તોય જાણ્યા નહીં જગદીશને રે.

મોટા મેલીને રાજ મરી ગયા, હજોને જાત નલાગી વાર. ‌- તોય૦

તારું જોબન ગયું જખ મારતું રે, મથે કાળા મટી ગયા કેશ. - તોય૦

અંતકળે લેવાને જમ આવિયા રે, તેનો ભાળી ભયંકર વેશ. - તોય૦

રોમ કોટિ વીંછુ તની વેદના રે, દુઃખ પામ્યો તું દૈવના ચોર. - તોય૦

સગાં સ્વાર્થી મળ્યાં સરવે લૂંટવા રે, તેનું જરાય ન ચાલે જોર. - તોય૦

જીભ તૂંકી પડીને નૂટી નાડીઓ રે, થતું દેહ તજ્યાનું તત્કાળ - તોય૦

દેવાનંદ કહે નવ જાણ્યા મારા નાથને રે, મળ્યો મનુષ્ય દેહ વિશાળ. ‌ તોય૦ ‌