તુમ ઘર આજ્યો હો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ભગવન, પતિ,
તુમ ઘર આજ્યો હો !
વ્યથા લગી તન મંહિન,
મ્હારી તપત બુઝાજ્યો હો ... તુમ ઘર આજ્યો

રોવત-રોવત ડોલતા,
સબ રૈણ બિઝાવૈ હો,
ભૂખ ગઈ, નિંદરા ગઈ,
પાપી જીવ ન જાવૈ હો ... તુમ ઘર આજ્યો

દુખિયાં કૂ સુખિયા કરો,
મોહિ દરશન દીજૈ હો,
મીરાં વ્યાકુલ બિરહણી,
અબ વિલંબ ન કીજૈ હો ... તુમ ઘર આજ્યો