તેરા કોઈ નહીં રોકનહાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તેરા કોઈ નહીં રોકનહાર, મગન હોય મીરાં ચલી રે.

લાજ સરમ કુલકી મરજાદા, સિરસે દૂર કરી;

માન-અપમાન દોઉ ધર પટકે, નિકસી હું ગાનગલી.

ઊંચી અટરિયા લાલ કિવડિયા, નિરગુન સેજ બીછી;

પંચરંગી ઝાલર સુભ સોહૈ, ફૂલન ફૂલકલી.

બાજૂબન્દ કડૂલા સોહૈ, સિંદૂરમાંગ ભરી;

સમિરન થાલ હાથમેં લીન્હા, શોભા અધિક ખરી.

સેજ સુષમણા મીરાં સોવે, સુભ હૈ આજ ઘરી;

તુમ જાવો રાણા ઘર અપને, મેરી તેરી નહિ સરી.