દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૧લી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૧લી
કેશવલાલ ભટ્ટ
ઢાળ ૨જી →


<poem>

દીનાનાથ દયાળ હવે હેતે કરજો દયા રે ત્રિગુણાતિત મને તરછોડી દોડી ક્યાં ગયા રે,

સમજ્યો નહિ હું સ્વાર્થ સર્યામાં, નાથ ચરણમાં ચીત ધર્યામાં; નથી ભયા મારામાં દોષ ક્યા કયા રે... દીના૦ ૧

થાક્યો ભવ અટવીમાં ભટકી, અંતે સાવ રહ્યો છું અટકી; મારાથી છટકીને ક્યાં છાન રહ્યાં રે... દીના૦ ૨

આપ વિના આધાર ન મારો, પ્રભુ સમ્કટથી પાર ઉતારો; સેવકને સંભારો, કઓપટી કાં થયા રે... દીના૦ ૩

કરૂણા સાગર કેમ તપાવો, બહુ મુંઝઆણો માર્ગ બતાવો; કેશવ હરિ આવા સંતાપ ઘણાં સહ્યાં રે... દીના૦ ૪

-૦-