લખાણ પર જાઓ

દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૧લી

વિકિસ્રોતમાંથી
દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૧લી
કેશવલાલ ભટ્ટ
ઢાળ ૨જી →


દીનાનાથની ઢાળો

ઢાળ ૧ લી


દીનાનાથ દયાળ હવે હેતે કરજો દયા રે
ત્રિગુણાતિત મને તરછોડી દોડી ક્યાં ગયા રે,

સમજ્યો નહિ હું સ્વાર્થ સર્યામાં, નાથ ચરણમાં ચીત ધર્યામાં;
નથી ભયા મારામાં દોષ ક્યા કયા રે... દીના૦

થાક્યો ભવ અટવીમાં ભટકી, અંતે સાવ રહ્યો છું અટકી;
મારાથી છટકીને ક્યાં છાન રહ્યાં રે... દીના૦

આપ વિના આધાર ન મારો, પ્રભુ સમ્કટથી પાર ઉતારો;
સેવકને સંભારો, કઓપટી કાં થયા રે... દીના૦

કરૂણા સાગર કેમ તપાવો, બહુ મુંઝઆણો માર્ગ બતાવો;
કેશવ હરિ આવા સંતાપ ઘણાં સહ્યાં રે... દીના૦