દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૧૦મી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ઢાળ ૯મી દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૧૦મી
કેશવલાલ ભટ્ટ


<poem>

સાચી વાત સખી સમજાવું, તુંને સાનમાં રે; ખોટું મોટપણું મેલી દે, મિથ્યા માનમાં રે. એ ટેક.

ધામ ધરા ધન સાથ ન આવે, સ્નેહ અને સંબંધ સતાવે ; સુત દારાદિક તને નચાવે, તાનમાં રે. સાચી૦ ૧

પુણ્ય વડે માનવ તન પામી, વામી થઈ બેથો છે કામી; ખલ તારી તે ખામી કહું છું કાનમાં રે. સાચી૦ ૨

નામ રૂપ સર્વે નિષ્ફલ, બહુ કોને દેખાડે છે બલ; જીવન ચલજલ બિંદુ પડેલું પાનમાં રે. સાચી૦ ૩

વિનય વિવેક વિચાર કરીને, તર ભવસાગર પુણ્ય કરીને; ભાવ ધરીને કેશવ, હરિ ભગવાનમાં રે. સાચી૦ ૪

-૦-