દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૯મી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ઢાળ ૮મી દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૯મી
કેશવલાલ ભટ્ટ
ઢાળ ૧૦મી →


<poem>

પ્રભુના ભજન વિના બંધન તારૂં, ટળવું નથી રે; માનવ તન ખોયું તો તે, પાછું મળવું નથી રે. એ ટેક.

ધનજન યોવન કેરા વળમાં, છટકી છંડાયો જો છળમાં; તો બળમાં અજ્ઞાન કદી બળવું નથી રે. પ્રભુ૦ ૧

ધ્યાન સદા વિષયોનું ધરતા, દાન પુણ્યનો પંથ વિસરતા; ખોટી ખટપટ કરતાં, સુખ વળવું નથી રે. પ્રભુ૦ ૨

ભવસાગર તરવાનું બારૂં, હરિના શરણ થકી શું સારૂં; મારૂં તારૂં પ્રાણ કશું, પળતું નથી રે. પ્રભુ૦ ૩

કાળ ફરે છે નિશદિન માથે, જાગીને જો હિત છે હાથે; કેશવ હરિજન સાથે, શું હળવું નથી રે. પ્રભુ૦ ૪

-૦-