ધન્ય ધન્ય રસના માયરી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ધન્ય ધન્ય રસના માયરી
પ્રેમાનંદ સ્વામીધન્ય ધન્ય રસના માયરી, વર્ણવે રૂપ હરિનું;
આવાગમન એણે મટે, દુઃખ જમની પુરીનું ટેક

સંભારતાં સુખ ઊપજે, હરિના નખશિખ અંગ;
આનંદ નિધિ સુખ ઊપજે, ચડે ચોગણો રંગ... ૧

ભુજા જુગલ જગદીશની, શોભે શોભાધામ;
ચિહ્ન સહિત સંભારતાં, નવ વ્યાપે કામ... ૨

ત્રિવળી સહિત શોભે ઘણું, ઉદર અતિ સુખકારી;
ઊંડી નાભિ સંભારતાં, સુખ થાયે છે ભારી... ૩

કટિ સુંદર શ્રી કૃષ્ણની, શોભા સાથળ કેરી;
પ્રેમાનંદ કે' સંભારતાં, નાશે અધર્મ વેરી... ૪