નહિ ઐસો જનમ બારંબાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

નહિ ઐસો જનમ બારંબાર,
ક્યા જાનું કછુ પુન્ય પ્રકટે માનુસા અવતાર.

બઢત પલ પલ, ઘટત છિન છિન, જાત ન લાગે બાર;
બિરછકે જ્યોં પાત ટૂટે, લાગી નહિ પુનિ ડાર.

ભવસાગર અતિ જોર કહિયે, વિષમ ઓખી ધાર;
સુરતકા નર બાંધે બેડા, બેગિ ઊતરે પાર.

સાધુ સંત મહંત ગ્યાની, ચલત કરત પુકાર,
દાસી મીરાં લાલ ગિરિધર, જીવના દિન ચાર.