નાથ રહો મારા નેણમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાથ રહો મારા નેણમાં
પ્રેમાનંદ સ્વામી


    નાથ રહો મારા નેણમાં, હરિ આવા ને આવા;
        તન મન જાઉં વારણે, તમ ઉપર માવા ટેક

    રાખીશ જતને જીવમાં, નહિ દઉં જાવા;
        દુર્લભ ઘણા છે રાજનાં, દરશન દેવને થાવા... ૧

    સુંદર મુખ છબી જોઈને, લોભાણાં છે નેણાં;
        વહાલા લાગે છે મુખના, મીઠાં મીઠાં વેણાં... ૨

    આંખલડી અમૃતે ભરી, રૂપાળી છે રેખું;
        અતિ આનંદ સુખ ઉપજે, તમને જ્યારે દેખું... ૩

    નખશિખ શોભા અંગની, જોઈ લાજે છે કામ;
        પ્રેમાનંદ જોઈ રાજને, આનંદ આઠો જામ... ૪