નિત્ય મનન/परिशिष्ट-१

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૧૯-૪-’૪૫ નિત્ય મનન
परिशिष्ट-१
ગાંધીજી
परिशिष्ट-२ →


परिशिष्ट-१


वृक्षनसे मत ले, मन तू वृक्षनसे मत ले ।

काटे वाको क्रोध न करहीं,
सिंचत न करहिं नेह ॥ वृक्षन० ॥

धूप सहत अपने सिर ऊपर,
औरको छाँह करेत ।

जो वाहीको पथर चलावे,
ताहीको फल देत ॥ वृक्षन० ॥

धन्य धन्य ये पर-उपकारी,
वृथा मनुजकी देह ।

सूरदास प्रभु कहँ लगि बरनौं,
हरिजनकी मत ले ॥ वृक्षन० ॥