નિત્ય મનન/૧૯-૪-’૪૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૧૮-૪-’૪૫ નિત્ય મનન
૧૯-૪-’૪૫
ગાંધીજી
परिशिष्ट-१ →


असंगत ऐसी मोटी वस्तु छोटी लगती है, और सुसंगत जैसी सबसे छोटी वस्तुका इतना ही स्थान है जैसा मोटीका ।

१९-४-’४५
 

અસંગત એવી મોટી વસ્તુ નાની લાગે છે અને નાનામાં નાની સુસંગત વસ્તુનું સ્થાન મોટી વસ્તુ જેટલું જ છે.

૧૯-૪-’૪પ