પૃષ્ઠ:Aatmana Aalap-Gujarati.pdf/૧૦૩

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે


________________

૮ આત્માના આલાપ

થડે સમય તે બધાંની સાથે કામ કરીને “તમારી સાથે થોડી વાત. કરવાની છે, ભાઈ' કહી સેનાએ રાજારામનને બહાર બેલા. રાજારામને હાથ ધોઈને તેમની સાથે બહાર આવ્યા. “કાંઈક ગુસ્સે થઈને આવ્યા છે એમ લાગે છે.' ............. ' “બિચારી ! અત્યંત દુઃખી છે. અત્યારે હું જઈને કહીશ કે તમે બહુ સારી રીતે વાત કરી છે, ત્યાર પછી જ તેને ખાવાનું ભાવશે..' સનીએ આ બધું કહ્યું – સેની આવશે અને તેઓ શું કહે વાના છે એ રાજારામન જાતે જ હતું, પરંતુ એને શું જવાબ આપવો, એ તેને સૂઝયું નહિ, તે સાંભળતા ચૂપચાપ ઊભે રહ્યો. સાડી પણ હાથમાં ન આપતાં જમીન પર મૂકીને ખસેડી. આ બે દિવસથી તે જે દુઃખ અનુભવે છે એ મારાથી જોયું જતું નથી. ..............” - “શું ભાઈ ! હું મારે હકે જાઉં છું અને તમે તો બેલ્યા વગર ઊભા રહ્યા છે !' કામ હતું; એટલે અહીં જ રોકાઈ ગયે. બાકી તે ગમે એ. માની બેસે તે હું તેને ક્યાં સમજાવવા આવું?” રાજારામનના આવા જવાબ પરથી હજી તેના મનમાં ગુસ્સે. છે, એ સોની સમજી ગયા, “ભાઈ ! મેં તમને તેને માટે ઘણી વાર કહ્યું છે. તે અસલ સેનું છે. ભગવાળું એનું નથી. રેલગોલ્ડ નથી, એ ભાર દઈને કહેવા છતાં તમને મારી વાત પર ભરોસે પડતો નથી. આપણુ પાસે આવેલા શુદ્ધ સાચા હૃદયીને ધુત્કારી કાઢનારથી દેશસેવા થઈ શકે નહિં. માણસ વગરને દેશ નથી...' .* * કnછે.