પૃષ્ઠ:Atmakatha-gandhiji.pdf/૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


આત્મકથા: ભાગ ૩

૧. ૧. તોફાનના ભણકારા ૧૭૩
૨. ૨. તોફાન ૧૭૫
૩. ૩. કસોટી ૧૭૮
૪. શાંતિ ૧૮૩
૫. ૫. બાળકેળવણી ૧૮૬
૬. ૬. સેવાવૃત્તિ ૧૮૯
૭. ૭. બ્રહ્મચર્ય—૧ ૧૯૧
૮. ૮. બ્રહ્મચર્ય—૨ ૧૯૪
૯. ૯. સાદાઈ ૧૯૮
૧૦. ૧૦. બોઅર યુદ્ધ ૨૦૧
૧૧. ૧૧. શહેરસુધરાઈ-દુકાળફાળો ૨૦૩
૧૨. ૧૨. દેશગમન ૨૦૫

૧૩. ૧૩. દેશમાં ૨૦૮
૧૪. ૧૪. કારકુન અને ’બેરા’ ૨૧૧
૧૫. ૧૫. મહાસભામાં ૨૧૩
૧૬. ૧૬. લૉર્ડ કર્ઝનનો દરબાર ૨૧૫
૧૭. ૧૭. ગોખલે સાથે એક માસ—૧ ૨૧૭
૧૮. ૧૮. ગોખલે સાથે એક માસ—૨ ૨૨૦
૧૯. ૧૯. ગોખલે સાથે એક માસ—૩ ૨૨૨
૨૦ ૨૦. કાશીમાં ૨૨૫
૨૧. ૨૧. મુંબઈમાં સ્થિર થયો? ૨૨૯
૨૨. ૨૨. ધર્મસંકટ ૨૩૧
૨૩. ૨૩. પાછો દક્ષિણ આફ્રિકા ૨૩૪

આત્મકથા: ભાગ ૪

૧.

૧. કરી કમાણી એળે ગઈ?

૨૩૭
૨. ૨. એશિયાઈ નવાબશાહી ૨૩૯
૩. ૩. કડવો ઘૂંટડો પીધો ૨૪૧
૪. વધતી જતી ત્યાગવૃત્તિ ૨૪૩
૫. ૫. નિરીક્ષણનું પરિણામ ૨૪૬
૬. ૬. નિરામિષાહારને બલિદાન ૨૪૮
૭. ૭. માટી અને પાણીના પ્રયોગ ૨૫૦
૮. ૮. એક સાવચેતી ૨૫૨
૯. ૯. બળિયા સાથે બાથ ૨૫૫
૧૦. ૧૦. એક પુણ્યસ્મરણ ને પ્રાયશ્ચિત્ત ૨૫૭
૧૧. ૧૧. અંગ્રેજોના ગાઢ પરિચયો ૨૬૦
૧૨. ૧૨. અંગ્રેજી પરિચયો ૨૬૩
૧૩. ૧૩. ’ઇંડિયન ઓપીનિયન’ ૨૬૬
૧૪. ૧૪. ’કુલી લોકેશન’ એટલે ઢેડવાડો ? ૨૬૯
૧૫. ૧૫. મરકી—૧ ૨૭૨
૧૬. ૧૬. મરકી—૨ ૨૭૪
૧૭. ૧૭. લોકેશનની હોળી ૨૭૭

૧૮. ૧૮. એક પુસ્તકની જાદુઈ અસર ૨૭૯
૧૯. ૧૯. ફિનિક્સની સ્થાપના ૨૮૧
૨૦ ૨૦. પહેલી રાત ૨૮૪
૨૧. ૨૧. પોલાકે ઝંપલાવ્યું ૨૮૬
૨૨. ૨૨. ’જેને રામ રાખે’ ૨૮૯
૨૩. ૨૩. ઘરમાં ફેરફારો ને બાળકેળવણી ૨૯૨
૨૪. ૨૪. ઝૂલુ ’બળવો’ ૨૯૫
૨૫. ૨૫. હૃદયમંથન ૨૯૮
૨૬. ૨૬. સત્યાગ્રહની ઉત્પત્તિ ૩૦૧
૨૭. ૨૭. ખોરાકના વધુ પ્રયોગો ૩૦૨
૨૮. ૨૮. પત્નીની દૃઢતા ૩૦૪
૨૯. ૨૯. ઘરમાં સત્યાગ્રહ ૩૦૮
૩૦. ૩૦. સંયમ પ્રતિ ૩૧૧
૩૧. ૩૧. ઉપવાસ ૩૧૩
૩૨. ૩૨. મહેતાજી ૩૧૫
૩૩. ૩૩. અક્ષરકેળવણી ૩૧૮
૩૪. ૩૪. આત્મિક કેળવણી ૩૨૦