પૃષ્ઠ:Atmavruttanta.pdf/૩

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.


Autobiography of Manilal Nabhubhai Dvivedi:
Edited by Dr. Dhirubhai P. Thaker
Published by Gurjar Granthratna Karyalaya, Ahmedabad, 1999


પ્રથમ આવૃત્તિ: ૧૯૭૯
બીજી આવૃત્તિ: ૧૯૯૯


પ્રત: ૧,૦૦૦

પૃષ્ઠસંખ્યા: ૧૬ + ૨૪૦

મૂલ્ય: રૂ. ૧૩૦ = ૦૦


પ્રકાશક:
અમર ઠાકોરલાલ શાહ
ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય
રતનપોળ નાકા સામે,
ગાંધી માર્ગ,
અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧


લેસર ટાઇપસેટિંગ:
ઇમેજ સિસ્ટમ્સ
૩૦૧, વૈભવી કૉમ્પ્લેક્સ,
ફત્તેહપુરા, પોલીસચોકી પાછળ,
પાલડી, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૭
ફોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧


મુદ્રક:
ભગવતી ઑફસેટ
૧૫/સી, બંસીધર એસ્ટેટ,
બારડોલપુરા,
અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૪