પૃષ્ઠ:Atmavruttanta.pdf/૪

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.


અનુક્રમ

વિભાગ ૧ : પૂર્વકથા
ઉપક્રમ
૧. કુટુંબ
૨. શાળા, શેરી અને સોબત
૩. ઉચ્ચ અભ્યાસ ૨૧
૪. ઉત્કર્ષ ૩૬
૫. અધ્યાપક ૬૭
વિભાગ ૨ : ડાયરી
૧. કૃત્રિમ તાલુની વ્યવસ્થા ૧૯-૦૯-૮૭ નડિયાદ ૮૯
૨. નડિયાદના મિત્રો ૨૬-૧-૮૮ ભાવનગર ૯૩
૩. માંદગીને કારણે નોકરીમાં મુશ્કેલી ૧૯-૫-૮૮ મુંબઈ ૯૬
૪. મુંબઈમાં સારવાર ૧૪-૬-૮૮ મુંબઈ ૧૦૦
૫. મુદ્રાલેખ ૭-૭-૮૮ મુંબઈ ૧૦૧
૬. ગૃહક્લેશ : ચાર હજારનો દસ્તાવેજ ૨-૮-૮૮ મુંબઈ ૧૦૩
૭. પંદર રૂપિયે કંકાસ ગયો ૩-૮-૮૮ નડિયાદ ૧૦૭
૮. પ્રાણવિનિમય અને સિદ્ધાન્તસાર ૨૪-૯-૮૮ નડિયાદ ૧૦૭
૯. ધર્મવિચારનો પ્રભાવ ૪-૧૧-૮૮ નડિયાદ ૧૦૯
૧૦. ધર્મોન્નતિ માટે પ્રયત્નો ૩-૧-૮૯ મુંબઈ ૧૧૧
૧૧. લેખનવાચનનો વિશેષ ક્રમ ૧-૪-૮૯ નડિયાદ ૧૧૪
૧૨. ઉપાર્જનના પ્રબંધ ૧-૬-૮૯ નડિયાદ ૧૧૬
૧૩. લેખન, ઉપાર્જન અને ઘરસંસારની સમીક્ષા ૪-૧૦-૮૯ નડિયાદ ૧૧૮
૧૪. દાગીનાની ચોરી ૧૭-૧૧-૮૯ નડિયાદ ૧૨૪
૧૫. સંન્યાસનો વિચાર ૬-૧૨-૮૯ નડિયાદ ૧૨૮