પૃષ્ઠ:Atmavruttanta.pdf/૫

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.


૧૬. ચોરીની તપાસ ૬-૨-૯૦ નડિયાદ ૧૩૦
૧૭. પત્નીનું તોફાન ૨૧-૨-૯૦ નડિયાદ ૧૩૪
૧૮. ધર્મ સંબંધી પાઠો ૧૧-૫-૯૦ નડિયાદ ૧૩૮
૧૯. વીલ કર્યું ૨૩-૧૨-૯૦ નડિયાદ ૧૪૧
૨૦. પુત્રોનાં જનોઈ ૧૧-૪-૯૧ નડિયાદ ૧૪૫
૨૧. પ્રેમ અને પ્રવૃત્તિ ૪-૧૦-૯૧ નડિયાદ ૧૪૯
૨૨. લેખન અને અધ્યાત્મ મંડળ ૧૦-૪-૯૨ નડિયાદ ૧૫૧
૨૩. ભાઈ અને પુત્રનાં લગ્ન ૨૭-૭-૯૨ નડિયાદ ૧૫૩
૨૪. પાટણના જૈન ભંડારોનું સંશોધન ૬-૨-૯૩ પાટણ ૧૫૫
૨૫. ખૂનનો આરોપ ૩૧-૭-૯૩ નડિયાદ ૧૫૯
૨૬. વડોદરાની ખટપટ ૧૯-૯-૯૪ વડોદરા ૧૬૬
૨૭. પ્રેમપ્રકરણનો અંત ૨૨-૮-૯૫ નડિયાદ ૧૭૫