પૃષ્ઠ:Bal Panchatantra.pdf/૪૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૧

૪૧ મિત્રની મ્હારે ખાસ જરૂર છે. મહેરબાની કરીને મે ને હમારી સેવામાં રાખશે હરણે કહ્યું:-“ખુશીથી.” શિયાળના ગયા પછી હરણના ખરા મિત્ર જે એક કાગડા હતા તે તેની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યાઃ-મિત્ર ! આ È શું કર્યું ?” હુરજી એલ્યે: ક્રમ વાહ! મ્હે' એક નવે મિત્ર કર્યો છે. તે શિયાળ છે.” કાગડાએ કહ્યું: “એની હે કાંઈ કસેાટી કરી જોઇ ” હરણે જવાબ દ્રીધા.--“ના, કસાટી તે કરી નથી; એમને એમજ મિત્ર થયું છે.” કાગડા એ.--“આમ અજાણ્યાને એકદમ મિત્ર બનાવવામાં સાર નથી. દાસ્તી કરતા પહેલાં તેના ગુણુ રાષની પરીક્ષા કરવી જોઈએ.” હરણે કહ્યું: “તું પણ મ્હારા મિત્ર છે. શિયાળ પશુ મ્હારા મિત્ર થશે. તેમાં શી હુક્ત છે તે દિવસથી શિયાળ તુમેશાં હરણની સાથેજ ફરતા, રાતના તેઓ છુટા પડતા. શિયાળ શિકાર કરવા જતા અને હેરણુ ઘાસ ચરવા જતું હવારે તેઓ પાછા તેજ જગાએ મળતા. એક દિવસ શિયાળે તે હરણને કહ્યુ:”ચાલ મિત્ર ! એક જગાએ સરસ ચાખા છે. તે હું હૅને દેખાડું” તે ઉપરથી હરસુ તે શિયાળની સાથે ગમ્મુ: ચાખાને સ્વાદ તેની દાઢમાં રહી ગચેા. તે દિવસથી હરણે રાજ તે ઠેકાણે જવા માંડયુ. ભાગોગે એક દિવસ ખેતરના માલીકે તે હરણને ચાખાના દાણા ખાતુ ઠું, તેથી તેણે હરણને